Thursday, 16 February 2012

నేడు ఏంటి రేపెంటీ

నేడు ఏంటి రేపెంటీ దినాచారీ అదే రాతిరెంటీ పగలెంటి మార్పులేదులే మార్చీపోదామే బాదలు మార్చీపోదామే కోపం వస్తే కొంచం ఆపుకుందా !! డబులెంటి గిబులెంటి ఉనది ఒక లైఫ్ చాలయ్య దేవుడా నాకు ఈ టైమ్ !!!


 


by M.Manindar Kumar