ఈ తరం చిన్న వాడి ప్రేమ..వాడి వయసు పది వాడి ఆలోచన మాత్రం... - Blog

Post Top Ad

Welcome to Hindu Roots

ఈ తరం చిన్న వాడి ప్రేమ..వాడి వయసు పది వాడి ఆలోచన మాత్రం...

Share This
మీకు తెలుసా..పసివాడు కూడా హ్యాపీ వ్యాలింటైన్ డే అంటూ గ్రీటింగ్ కార్డ్ చేత పట్టాడు నేను ఉండే ప్లేస్ దెగ్గర.
ఎం చేస్తావ్ ర కార్డ్ ఇచ్చాక అని అడిగితే ? కిస్ ఇస్తా అని టక్కున సమాదనం చెప్పాడు. 
అసలు లవ్ అంటే ఏంటి రా నీకు ఏమీ తెలుసు అంటే ? తప్పు కదా అని అంటే.
లవ్ అంటే ఇస్టం ..ఇస్టం అంటే లవ్. ఐ లవ్ హర్ అని సూటి గా చెప్పాడు. ఎవరు నేర్పించారు రా నీకు ఇవన్ని ... ఎవరు నేర్పిచలేదు సినిమా చూసి నేనే నేర్చుకున్నాను. మరి నువ్వు కార్డ్ ఇచ్చాక అమ్మాయి వాల పెద్దవాళ్ళకి చెప్తే ? అంత లెధు నేను ఆల్‌రెడీ ప్రపోస్ చేసా గా అందుకే.
నేను ఇంకా ఏమీ మాట్లాడలేదు ...తర్వాత.
సైలెంట్ గా నా రూమ్ కి వెళ్ళిపోయాను. వాడి తెలివికి వాడు చేసే పనులకు వాడి వయసుకు ఏమీ సంబందం లెధు.
ఈ తరం చిన్న వాడి ప్రేమ.

ఇంతకీ వాడి వయసు ఎంతో తెలుసా మీకు...పది. పదేళ్ళు కూడా లేవు సరిగ్గా కానీ బైక్ ఇవ్వమని గొడవ.
బలె సరదా వాడితోటి నాకు చెన్నై లో.


Post Bottom Ad

Welcome to Hindu Roots

Pages